Velowa is working on an infinite design research through space and dimensions.
This research is like a mind map from which more and more new points arise. Through the use of digital design, she always creates a new direction. Any material may apply in the next design phase.
The infinite research focuses on multiple dimensions, space and forms. Through design research she searches for answers to the questions of how dimensions relate to each other and tries to capture images with ‘existing’ and ‘non-existent’ space and to make the inaccessibility of multiple dimensions accessible, visible and tangible.Velowa werkt aan een oneindig ontwerpend onderzoek door ruimte en dimensies.
Dit onderzoek is als een mind map waar steeds meer nieuwe punten uit voortvloeien. Door het gebruik van digitaal ontwerpen creëert ze telkens weer een nieuwe richting. In de volgende ontwerpfase kan elk materiaal van toepassing zijn.
Het oneindige onderzoek heeft de focus op meerdere dimensies, ruimte en vormen. Door middel van ontwerpend onderzoeken zoekt ze naar antwoorden op de vragen hoe dimensies zich tot elkaar verhouden en probeert ze met beelden ‘bestaande’ en ‘niet-bestaande’ ruimte te vangen en de onbereikbaarheid van meerdere dimensies bereikbaar, zichtbaar en tastbaar te maken.
Velowa is based in Leiden, The Netherlands.

Info@velowa.nl
- Due to technical issues, contact: velowa@outlook.com
Instagram
 

Website by Velowa 2023.